Dokumentide esitamine

, 9. mai 2013 13:48

Dokumentide esitamine

Taotluse ja dokumentide esitamise aeg on

  • 2. maist kuni 21. juunini tööpäeviti kella 9–16 ning
  • 13. augustist kuni 17. augustini tööpäeviti kella 9–13,
  • alates 21. augustist tööpäeviti kella 9–16

koolimaja II korrusel sotsiaalpedagoogi kabinetis (Rapla, Lasteaia 5).

Lahtiste uste nädal toimub 7. – 11. mail – külastage meie kooli ning tutvuge õppimisvõimalustega ja -tingimustega.

 

Kooli astuda soovijad esitavad järgnevad dokumendid:

7.-9. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte pooleli oleva klassi klassitunnistusest (saab originaali alusel kinnitada koolis);

4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

10. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

11.–12. klassi vabadele kohtadele soovijad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud üldainete kursuste nimetused, maht ja hinded (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 

Panorama Theme by Themocracy