Dokumentide esitamine

, 29. juuni 2018

Õppetöö alates 7.klassist  ja kahel nädalapäeval, gümnaasiumis pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust laupäeval või eksternina ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana. Rakendame varasemat õpi-ja töökogemust ning individuaalset lähenemist.

Dokumentide vastuvõtt toimub koolimaja II korrusel (Rapla, Lasteaia 5).

  • 26. – 28. juuni kell 9.00 – 14.00 
  • juulis puhkame 
  • 12. – 19. august kell 9.00 – 13.00 
  • 20.08 on koolimaja suletud 
  • 21. – 31. august kell 9.00 – 16.00

 

Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 4855859 või 56473488

 

Dokumentide esitamine

Kooli astuda soovijad esitavad järgnevad dokumendid:

7.-9. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks , millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte pooleli oleva klassi klassitunnistusest (saab originaali alusel kinnitada koolis);

4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

10. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

11.–12. klassi vabadele kohtadele soovijad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud üldainete kursuste nimetused, maht ja hinded (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 

Panorama Theme by Themocracy