Dokumentide esitamine

, 29. juuni 2018

Õppetöö alates 7.klassist  ja kahel nädalapäeval, gümnaasiumis pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust laupäeval või eksternina ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana. Rakendame varasemat õpi-ja töökogemust ning individuaalset lähenemist.

Dokumentide vastuvõtt

 • Hetkel toimub dokumentide vastuvõtt  elektroonselt
 • Alates 18.05.20 toimub dokumentide vastuvõtt ka koolimajas II korrusel
  18.05.20- 06.06.20  E-L 9.00 – 13.00
 • Alates 08.06.20- 30.06.20 
  E-R 9.00 – 13.00 ( 23.06 ja 24.06 suletud)
 • Juulikuus vastuvõttu ei toimu
 • Alates 10. augustist toimub dokumentide vastuvõtt koolimaja II korrusel
  9.00 – 13.00
 • Alates 24. augustist toimub dokumentide vastuvõtt koolimaja II korrusel
  9.00 – 16.00

Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 4855859 või 56473488

 

Dokumentide esitamine

Kooli astuda soovijad esitavad järgnevad dokumendid:

7.-9. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks , millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte pooleli oleva klassi klassitunnistusest (saab originaali alusel kinnitada koolis);

4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

10. klassi astujad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

11.–12. klassi vabadele kohtadele soovijad:

Avaldus-ankeet kooli astumiseks, millele lisada:

1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud üldainete kursuste nimetused, maht ja hinded (saab originaali alusel kinnitada koolis);

3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 

Panorama Theme by Themocracy