Karjäärinõustamine

, 29. sept. 2018

Karjäärinõustamine on õpilaste toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et inimene suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani tuginedes elukestva õppe põhimõtetele. Põhikooli lõpuklassis ja gümnaasiumi 11. klassis toimuvad kohustuslikud karjääriõpetuse tunnid. Koolis on pikaaegne toimiv koostöö Rajaleidja keskusega Raplas.

Karjäärinõustamist toetab huvitegevus. Huvitegevus on koolielu valdkond, millega püüame rikastada tavapärast koolielu. Meie koolis toimuvad erinevad õppekäigud, ühised teatrikülastused, tunde külastavad huvitavad persoonid lähemalt ja kaugemalt, õpilastel on võimalus ise tegevusi korraldada ja osaleda ka konkurssidel ning projektides.

Panorama Theme by Themocracy