Koolieksam 2021

, 12. jaan. 2021

KOOLIEKSAM 2020/2021. õppeaastal

Eksam toimub 01.06.2021

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik sooritada koolieksam. Koolieksami aine valib õpilane järgmiste ainete hulgast:

  • Ajalugu
  • Ühiskonnaõpetus
  • Bioloogia
  • Füüsika
  • Keemia
  • Geograafia
  • Vene keel *
  • Saksa keel *
  • Kunst

*Võimalik sooritada nendel, kes ei tee samas aines riigieksamit

Geograafia, keemia ja kunsti eksamit võivad sooritada 11. klassi õpilased (juhul, kui kohustuslikud kursused on läbitud) .

Juhul , kui kõik kooliastmehinded on   vähemalt 4 ja 5 on 12. klassi õpilasel võimalik taotleda eksamist vabastamist.

Panorama Theme by Themocracy