Lõpueksamite toimumise ajad 2019

, 2. sept. 2018

Riigieksamitele registreerumine toimub aadressil:

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

Riigieksamite vormid ja ajad gümnaasiumis on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 • saksa ja vene keele riigieksamid (kirjalik ning suuline) on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel
 • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.
 • KOOLIEKSAM (kirjalik, suuline või kirjalik ja suuline) valikeksam keemias, füüsikas, bioloogias, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, vene või saksa keeles, kunstiõpetuses – 6. juuni 2019.

KÕIK  EKSAMID  ALGAVAD  KELL 10.00

11.klassi lõpus on võimalik sooritada koolieksamit keemias või geograafias.

Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised toimuvad:

 • 27. märts 2019 kell 9.15
 • 16. aprill 2019 kell 13.30
 • 29. mai 2019 kell 13.30
 • 13. juuni 2019 kell 14.00

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline osa) – 13.–14. juuni 2019
 • põhikooli loovtööde kaitsmine toimub 29. mail kell 13.30

 

PÕHIKOOLI  LÕPUAKTUS  TOIMUB  18.06.2019 kell 17.00 koolimaja saalis

GÜMNAASIUMI  LÕPUAKTUS  ON   21.06.2019  kell  14.00  Rapla Kultuurikeskuses

Panorama Theme by Themocracy