Lõpueksamite toimumise ajad 2020

, 2. sept. 2018

Riigieksamitele registreerumine toimub aadressil:

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

Riigieksamite vormid ja ajad gümnaasiumis on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

     Õpilane, kes sooritab inglise keele riigieksami ja saab

50 ‒ 74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B1-keeletaseme

75 ‒ 100 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B2-keeletaseme

4) saksa ja vene keele riigieksamid (kirjalik ning suuline) on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel

5) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

KOOLIEKSAM (kirjalik, suuline või kirjalik ja suuline) valikeksam keemias, füüsikas, bioloogias, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, vene või saksa keeles, kunstiõpetuses – 5. juuni 2020.

KÕIK  EKSAMID  ALGAVAD  KELL 10.00

11.klassi lõpus on võimalik sooritada koolieksamit keemias või geograafias.

Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised toimuvad:

  • 26. mai 2020 kell 10.15
  • 10. juuni 2020 kell 14.00

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline osa) – 10.–11. juuni 2020

KÕIK  EKSAMID ALGAVAD KELL 10.00

  • põhikooli loovtööde kaitsmine toimub 27. mail kell 13.30

 

Panorama Theme by Themocracy