Lõpueksamite toimumise ajad 2018

, 2. jaan. 2017 14:03

Riigieksamitele registreerumine toimub aadressil:

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

Gümnaasiumi riigieksamid

 • 16.04.18  eesti keel (kirjalik)
 • 04.05.18 inglise keel (kirjalik)
 • 07.05- 11.05.18 inglise keel (suuline)
 • 25.05.18 matemaatika (kirjalik)
 • 05.06.18  koolieksam (valik, kirjalik)

KÕIK  EKSAMID  ALGAVAD  KELL  10.00

Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised toimuvad:

 • 07.03.18  kell 9.15
 • 30.05.18  kell 9.15
 • 12.06.18  kell 9.15

Põhikooli lõpueksamid

 • 01.06.18  eesti keel (kirjalik)
 • 08.06.18  matemaatika (kirjalik)
 • 13.06.18  valikeksam  vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik), keeleeksami suuline osa toimub samal päeval

Põhikooli  lõpuaktus 19.06.18 kell 17.00 meie maja saalis

Gümnaasiumi lõpuaktus 22.06.18 kell 14.00 Rapla Kultuurikeskuses

Panorama Theme by Themocracy