Koolieksam 2020

, 2. dets. 2018

KOOLIEKSAM 2019/2020. õppeaastal

Eksam toimub 5. juunil 2020 algusega kell 10.00

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik sooritada koolieksam. Koolieksami aine valib õpilane järgmiste ainete hulgast:

 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Keemia
 • Geograafia
 • Vene keel *
 • Saksa keel *
 • Kunst

*Võimalik sooritada nendel, kes ei tee samas aines riigieksamit

Geograafia, keemia ja kunsti eksamit võivad sooritada 11. klassi õpilased (juhul, kui kohustuslikud kursused on läbitud) .

Koolieksamite ajad:

 • Ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunst, vene ja saksa keel  –
 • Bioloogia, füüsika, keemia, geograafia –

Juhul , kui kõik kooliastmehinded on   vähemalt 4 ja 5 on 12. klassi õpilasel võimalik taotleda eksamist vabastamist.

Panorama Theme by Themocracy