Koolieksam 2019

, 2. dets. 2014 14:00

KOOLIEKSAM 2018/2019. õppeaastal

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik sooritada koolieksam. Koolieksami aine valib õpilane järgmiste ainete hulgast:

 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Keemia
 • Geograafia
 • Vene keel *
 • Saksa keel *
 • Kunst

*Võimalik sooritada nendel, kes ei tee samas aines riigieksamit

Geograafia ,  keemia ja kunsti eksamit võivad sooritada 11. klassi õpilased ( juhul, kui kohustuslikud kursused on läbitud ) .

Koolieksamite ajad :

 • Ajalugu , ühiskonnaõpetus, kunst, vene ja saksa keel  –
 • Bioloogia, füüsika, keemia, geograafia –

Juhul , kui kõik kooliastmehinded on   vähemalt 4 ja 5 on 12. klassi õpilasel võimalik taotleda eksamist vabastamist.

Panorama Theme by Themocracy