Koolieksam 2018

, 2. dets. 2014 14:00

KOOLIEKSAM 2017. / 2018. õppeaastal

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik sooritada koolieksam. Koolieksami aine valib õpilane järgmiste ainete hulgast:

*Võimalik sooritada nendel, kes ei tee samas aines riigieksamit

Geograafia ,  keemia ja kunsti eksamit võivad sooritada 11. klassi õpilased ( juhul, kui kohustuslikud kursused on läbitud ) .

Koolieksamite ajad :

  • Ajalugu , ühiskonnaõpetus, kunst, vene ja saksa keel  –
  • Bioloogia, füüsika, keemia, geograafia –

Juhul , kui kõik kooliastmehinded on   vähemalt 4 ja 5 on 12. klassi õpilasel võimalik taotleda eksamist vabastamist.

 

Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised toimuvad:

Panorama Theme by Themocracy