e-kursused Moodles

, 28. sept. 2015

10e klass

 • “Keel ja ühiskond”. Eesti keele 1. kursus 10e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Praktiline keel I”. Eesti keele 2. kursus 10e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Antiigist 19. sajandini”. Kirjanduse 1. kursus 10e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid”. Kirjanduse 2. kursus 10e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • Matemaatika 10e. klassile. 0 kursus. Põhikooli kordamine. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 10e. klassile. I kursus. Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 10e. klassile. II kursus. Trigonomeetria. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 10e. klassile. III kursus. Vektor tasandil. Joone võrrand. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Inglise keel 10.e klassile. I kursus. Sissejuhatus. Ajad ja looming, õpetaja Kristi Luik
 • Inglise keel 10.e klassile. II kursus Eesti ja maailm, õpetaja Kristi Luik
 • ÜLDAJALUGU 10.e klassile
 • GEOGRAAFIA I kursus- RAHVASTIK ja MAJANDUS
 • Arvutiõpetus 10.e klassile. Tekstitöötluse vahendite kasutamine 2019/2020. Õpetaja Peeter Linnamäe

 

11e klass

 • “Meedia ja mõjutamine” ehk eesti keele 3. kursus 11e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Praktiline eesti keel II”. Eesti keele 4. kursus 11e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “20. sajandi kirjandus” ehk kirjanduse 3. kursus 11e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”. Kirjanduse 2. kursus 11e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • Matemaatika 11e. klassile. IV kursus. Tõenäosusteooria ja statistika. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 11e. klassile. V kursus. Funktsioonid I. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 11e. klassile. VI kursus. Funktsioonid II. Funktsiooni tuletis. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Inglise keel 11.e klassile. III kursus Kultuur ja looming, õpetaja Kristi Luik
 • Inglise keel 11.e klassile. IV kursus Keskkond ja tehnoloogia, õpetaja Kristi Luik
 • EESTI AJALUGU I
 • EESTI AJALUGU II
 • GEOGRAAFIA II kursus- MAA kui SÜSTEEM
 • GEOGRAAFIA III kursus- LOODUSVARAD
 • Muusika I kursus. 11. klassile Uusaegse helikeele kujunemine,  õpetaja Kristi Luik
 • Muusika II kursus. 11. klassile Rahvuslikkus muusikas, õpetaja  Kristi Luik
 • Arvutiõpetus 11.e klassile 2019/2020. Tabelarvutuse vahendite kasutamine. Õpetaja Peeter Linnamäe
 • Uurimistöö alused – 11.a ja e klassile 2019/2020. Õpetaja Peeter Linnamäe

 

12e klass

 • “Teksti keel ja stiil” ehk eesti keele 5. kursus 12e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Praktiline keel III” ehk eesti keele 6. kursus 12e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • “Uuem kirjandus” ehk kirjanduse 5. kursus 12e klassile. Õpetaja Kaja Leppik
 • Matemaatika 12e. klassile. VII kursus. Integraal. Tasandilised kujundid. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 12e. klassile. VIII kursus. Stereomeetria. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Matemaatika 12e. klassile.IX kursus. Kordamine. Õpetaja Peep Vahtrik.
 • Inglise keel 12.e klassile. V kursus Inimene ja ühiskond, õpetaja Kristi Luik
 • Inglise keel 12.e klassile. VI kursus Kõne-ja sõnavaraarendus, õpetaja Kristi Luik
 • LÄHIAJALUGU I
 • LÄHIAJALUGU II
 • LÄHIAJALUGU III
 • ÜHISKONNAÕPETUS I
 • ÜHISKONNAÕPETUS III
 • Muusika III kursus.  12. klassile Muusika 20. ja 21. sajandil, õpetaja Kristi Luik
 • Arvutiõpetus 12.e klassile 2019/2020 Web 2.0 vahendite kasutamine. Õpetaja Peeter Linnamäe

 

Põhikool ja a-klassid

 • Karjääriõpetus 9. klass, õpetaja Kristi Luik
 • Karjääriõpetus 11. klassid, õpetaja Kristi Luik
 • Karjääri- ja ettevõtlusõpetus 12ndad klassid, õpetaja Kristi Luik
 • Tervise- ja liikumiseõpetus, 10.klassidele õpetaja Kristi Luik
 • Arvutiõpetus 9. klassile 2019/2020. Arvuti algkursus. Õpetaja Peeter Linnamäe
 • Informaatika 11.a klassile 2019/20. Õpetaja Peeter Linnamäe.
 • Arvutiõpetus 12.a klassile 2019/2020. Web 2.0 vahendite kasutamine. Õpetaja Peeter Linnamäe
 • Uurimistöö alused – 11.a ja e klassile 2019/2020. Õpetaja Peeter Linnamäe

Panorama Theme by Themocracy