Õppetöö

, 19. nov. 2018

Meie koolis on paindlik õppekorraldus:

 • õppetöö kahel nädalapäeval
 • e-õpe
 • laupäevane õpe
 • VÕTA ehk varasema töö– ja õpikogemuse rakendamine
 • võimalus õppida individuaalse õppekava alusel
 • õppetöö alates 7. kl
 • võimalus erinevateks valikaineteks
 • karjääriõpe
 • õppenõustamine
 • riigieksamiteks valmistumine üksikaineõppijana
 • mitmekülgne huvitegevus

Panorama Theme by Themocracy