Õpetajad

, 25. okt. 2012 14:43

8-001

KÄRT
BELJÄEV
matemaatika abiõpetaja kart.beljaev@raplatg.ee;
kartbeljaev18@gmail.com
SIGNE TALISOO
eesti keel ja kirjandus  signe.talisoo@raplatg.ee
INGRID
OKSAAR
eesti keel ja kirjandus ingrid.oksaar@raplatg.ee
VALMAR
IDEON
füüsika valmar.ideon@raplatg.ee;
valmarideon@gmail.com
AITA
ISKÜL
saksa keel aita.iskyl@raplatg.ee;
aitaiskyl@hot.ee
LIISI
PAJULA
inglise keel liisi.pajula@raplatg.ee;
KAJA
LEPPIK  
eesti keel ja kirjandus, perekonnaõpetus, sotsiaalsed õpioskused, õppenõustaja oppenoustaja@raplatg.ee;
kaja.leppik@gmail com
VEERA
TAMM
vene keel veera.tamm@raplatg.ee
VELLO
KÜBAR
ajalugu, ühiskonnaõpetus, direktor vello.kybar@raplatg.ee
PEETER
LINNAMÄE
arvutiõpetus, infotehnoloogia õppejuht peeter.linnamae@raplatg.ee
KRISTI
LUIK
inglise keel,  muusika, inimeseõpetus, karjäärinõustamine, õppekava õppejuht kristi.luik@raplatg.ee;
kristi.luik@mail.ee
ANDRUS
METSMA
bioloogia andrus.metsma@raplatg.ee;
matefus@gmail.com
AKSELLA
PIILISTE
kunstiõpetus, majandusõpetus aksella.piiliste@raplatg.ee;
aksella.piiliste@gmail.com
PEEP
VAHTRIK
matemaatika peep.vahtrik@raplatg.ee;
RITA
VAKS
matemaatika rita.vaks@raplatg.ee;
rita.vaks@mail.ee
ÜLLE
VIITKAR
ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, uurimistöö alused, õppealajuhataja ylle.viitkar@raplatg.ee;
ulleviitkar@gmail.com
     
    —————————————–  

Panorama Theme by Themocracy