Õpetajad

, 20. veebr. 2020

SIGNE TALISOO
eesti keel ja kirjandus  signe.talisoo@raplatg.ee
MARTTINA KALLASTE
sotsiaalpedagoog
inglise keel
sotsiaalpedagoog@raplatg.ee
INGRID
OKSAAR
eesti keel ja kirjandus ingrid.oksaar@raplatg.ee
VALMAR
IDEON
füüsika valmar.ideon@raplatg.ee;
valmarideon@gmail.com
AITA
ISKÜL
saksa keel aita.iskyl@raplatg.ee;
aitaiskyl@hot.ee
INGA MILJAND inglise keel inga.miljand@gmail.com
KAJA
LEPPIK  
eesti keel ja kirjandus, perekonnaõpetus, sotsiaalsed õpioskused kaja.leppik@gmail com
VEERA
TAMM
vene keel veera.tamm@raplatg.ee
VELLO
KÜBAR
ajalugu, ühiskonnaõpetus, direktor vello.kybar@raplatg.ee
PEETER
LINNAMÄE
IT ained, haridustehnoloog peeter.linnamae@raplatg.ee
KRISTI
LUIK
inglise keel, muusika, inimeseõpetus, karjääri- ja ettevõtlusõpe, huvijuht kristi.luik@raplatg.ee;
kristi.luik@mail.ee
ANDRUS
METSMA
bioloogia, keemia andrus.metsma@raplatg.ee;
matefus@gmail.com
AKSELLA
PIILISTE
kunstiõpetus, majandusõpetus aksella.piiliste@raplatg.ee;
aksella.piiliste@gmail.com
AIVAR PIHELGAS keskkonnaõpetus, fotograafia aivar.pihelgas@raplatg.ee
PEEP
VAHTRIK
matemaatika peep.vahtrik@raplatg.ee;
RITA
VAKS
matemaatika rita.vaks@raplatg.ee;
rita.vaks@mail.ee
ÜLLE
VIITKAR
ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, õppealajuhataja ylle.viitkar@raplatg.ee;
ulleviitkar@gmail.com
    —————————————–  

Panorama Theme by Themocracy