Õpilasesindus

, 26. okt. 2012 15:17

Õpilasesinduse eesmärgid:

1. Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine;
2. Õpilaskonna esindamine väljaspool kooli;
3. Koolielu probleemide lahendamisele kaasa aitamine.

Õpilasesinduse koosseis:

Esimees –

Aseesimees –

Protokollija –

 

Panorama Theme by Themocracy