Hoolekogu tööplaan 2019/2020

, 10. jaan. 2017

HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2019/2020

HOOLEKOGU ÜLESANNE

Koordineerida ja aidata kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühist tegevust kooli õppe-ja kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega. Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks. Toetada igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.

TEGEVUSE SISU

 • Kooli arengukava, tegevuskava ning õppekavade arutelud ja hinnangud.
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine.
 • Õppe-ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
 • Kooli eelarvekava ja personalikoosseisude kooskõlastamine.
 • Materiaalsete lisaressursside leidmine ja muretsemine koolitegevuste toetamiseks.
 • Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.
 • Koostöö kooli vilistlastega ning õpilasesindusega.

TÄITMISE  AJAKAVA

September- detsember

 1. Kokkuvõte õppeaastast 2018/2019
 2. Kokkuvõte projekti „Teisel ringil targaks, Raplamaal II“ ja selle õppeaasta projekti tegevused
 3. Hoolekogu tööplaan 2019/2020
 4. Uue õa 2019/2020 tutvustus
 5. RTG arengukava, õppekava muudatused (vajadusel)
 6. 2020 eelarve kooskõlastamine
 7. RTG tulevik
 8. Jooksvad küsimused

Jaanuar- juuni

 1. RTG tulevik, õppekava muudatused
 2. Vastuvõtu kord
 3. Osalemine kevadistel lõpuaktustel ( põhikool ja gümnaasium)
 4. Jooksvad küsimused

Õppeaasta jooksul toimub direktsiooni ja hoolekoguga kooskõlas  teemade lisamine, muutmine või täiendamine. Teemade lisamiseks ootame hoolekogu liikmetelt kirjalikke/suulisi ettepanekuid hoolekogu aseesimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee. Olge loovad ja tehke ettepanekuid – ettepanekud on igapäevaselt oodatud ja meie ühise kooli huvides, õppekava parendamise ja tõhustamise huvides.

 

Panorama Theme by Themocracy