Kooli hoolekogu

, 26. okt. 2017

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu on moodustatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega nr 171, 16. aprillil 2018; muudetud 22. oktoobril 2018 Rapla Vallavalitsuse korraldusega nr 431.

Hoolekogu liikmed

Aare Heinvee – volikogu esindaja; RTG hoolekogu esimees; aareheinvee@gmail.com

Jüri Aasamägi –vilistlaste esindaja; minasiin1@gmail.com

Jaanika Adra– õpilaste esindaja gümnaasiumi osas; jaanika.adra@mail.ee

Agnes Kasela – õpilaste esindaja põhikooli osas; agneskasela@gmail.com

Peeter Linnamäe – õppenõukogu esindaja põhikooli osas; peeter.linnamae@gmail.com

Kristi Luik – õppenõukogu esindaja gümnaasiumi osas; RTG hoolekogu aseesimees; kristi.luik@mail.ee

Kristiina Põhjakas– õpilaste esindaja gümnaasiumi osas; krissuk@hot.ee

Illi Smolina – kooli toetava organisatsiooni esindaja; illi@frankkutter.ee

Erti Suurtalu – vilistlaste esindaja; erti.suurtalu@gmail.com

 

Panorama Theme by Themocracy