Kontakt

, 18. märts 2011 14:45

Postiaadress: Lasteaia 5, 79513 Rapla, EESTI

Telefonid:

4855859 – direktor Vello Kübar, kool@raplatg.ee

4894219 – õppealajuhataja Ülle Viitkar, ulleviitkar@gmail.com

56473488 – Kristi Luik õppekava õppejuht, kristi.luik@raplatg.ee

5179366 – Peeter Linnamäe infotehnoloogia õppejuht, peeter.linnamae@raplatg.ee

4855376 – õpetajad

4894219 – õppenõustaja Kaja Leppik, oppenoustaja@raplatg.ee

4894197 – projektijuht (Teisel ringil targaks Raplamaal) Anneli Pärna, projektijuht@raplatg.ee

53338542 – majandusjuhataja

E-post: kool@raplatg.ee

Asukoht kaardil

 

 

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostavad isikud:

Kooli pidaja Rapla Vallavalitsus

Viljandi mnt 17, 79511 RAPLA
Haridusnõunik Tiina Roosimägi
telefon 48 90547, 522 8791
e-post tiina.roosimagi@rapla.ee

Rapla Maavalitsus

Tallinna mnt 14, Rapla 79512
Rapla maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakond
osakonna juhataja Tiiu Raav

e-mail: Tiiu.Raav@raplamv.ee; telefon  484 1105, 5132174

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu
Välishindamisosakond
Osakonna juhataja Kadri Peterson
e-mail: kadri.peterson@hm.ee; telefon 735 0108

Panorama Theme by Themocracy