Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal

comments Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal kommenteerimine on välja lülitatud
By , 5. mai 2020

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium 4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

1) Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

2) Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
  • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
  • Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
  • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Lisaeksamid

2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021.õppeaasta esimesel poolaastal. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s

https://eis.ekk.edu.ee/eis perioodil 6. juuni – 17. juuli 2020.

Riigieksamite tulemused

Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.

Eksamite läbiviimine

Ühes eksamiruumis võib olla eksaminande arvestusega, et nad saaksid istuda ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit.

Kaitsevahendite kandmine riigieksamite ajal

Koolid varustatakse eksamite läbiviimiseks desinfitseerimisvahendite ja maskidega. Maskide kandmisel tuleb lähtuda eksamite ajal kehtivatest tervisekaitsenõuetest. Õpilasel on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kuni 200 ml pudel isiklikku käte desinfitseerimisvahendit.

Meie kool on distantsõppel alates 14. märtsist

comments Meie kool on distantsõppel alates 14. märtsist kommenteerimine on välja lülitatud
By , 13. märts 2020

Armas õppur!

Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kõik koolid viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on esialgu kaks nädalat (meie koolis 14.03-29.03). Seega õppetöö toimub täielikult e-õppel, kooolimajas vastamisi, konsultatsioone ega koolipäevi ei toimu. Koolimaja on õpilastele suletud. Iga aineõpetaja korraldab õppetöö oma õppeaines vastavalt tunniplaanile ja annab täielikud selgitused ning ülesanded e-kooli või Moodle kaudu. Palun kõigil jälgida e-kooli ja kooli kodulehte. 
Palume väga kohusetundlikult suhtuda õppetöösse ja sooritada nõutud ülesanded, hinded või arvestused pannakse samuti ka nende tööde puhul. Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole e-posti või mõne muu kokkulepitud suhtluskanali kaudu. Teistes küsimustes pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Kõik kontaktid on leitavad kodulehelt.

Head tervist soovides!

Vello Kübar
Direktor

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud mälumäng

comments Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud mälumäng kommenteerimine on välja lülitatud
By , 26. veebr. 2020

20. veebruaril toimus Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud mälumäng. Päeva juhatas piduliku kõnega sisse kooli direktor Vello Kübar.
Mälumäng koosnes 25. küsimusest ning osa võtsid sellest kokku kümme võistkonda. Kuigi väljaspool arvestust osutus kokkuvõttes parimaks võistkond Õpsid, siis kohe nende taga vaid kahe punkti vahega oli 11.A võistkond „Raunde nelik”. Tublit konkurentsi pakkus gümnasistidele 9. klassi võistkond kes pälvis üldarvestuses II koha.

Tulemused:

  1. Raudne nelik 11.A Laura Pundi, Jaanika Adra, Marvi Lõbu, Anti Grünberg (22p)
  2. RTG 9.A – Jessica Kiin, Monica Kristal, Getry Lokk, Julius Kangro (17p)
  3. Segadus 10.A+11.A – Christopher Robin Laja, Elvar Aaso, Grete-Lee Uukivi, Pärl Maria Pärisoo (16p)
  4. Vigrid 12.A – Andy Soovik, Egert Soovik, Helena Ringo, Kauro Ilves (13p)
  5. Karvased 12.A – Krislin Laurimaa, Kristel Kuljus, Jan Veeret ( 11p)

Täname kõiki osalejaid!
Korraldajad Arnold Männamaa ja Moonika Martin-Salujõe

Vaata Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Tagasi Kooli programmi külalistundi 21. veebruaril kell 11.00

comments Vaata Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Tagasi Kooli programmi külalistundi 21. veebruaril kell 11.00 kommenteerimine on välja lülitatud
By , 20. veebr. 2020

Reedel, 21. veebruaril algusega kell 11.00 toimub Kaitseministeeriumi Tagasi Kooli programmi raames riigikaitseliste e-külalistundide järjekordne loeng, mis sel korral on pühendatud saabuvale Eesti Vabariigi aastapäevale.

Kõnelejaks on Eesti Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

20 minutilist e-külalistundi saab otse-eetris jälgida Tagasi Kooli YouTube’i kanalis: youtube.com/watch?v=iwaOm3uvv-U.

 

Järelvastamine koolivaheajal

comments Järelvastamine koolivaheajal kommenteerimine on välja lülitatud
By , 19. veebr. 2020

Koolimaja on avatud järelvastamiseks:

K, 26.02 kell 9.00 – 13.00

N, 27.02 kell 9.00 – 13.00

 

Panorama Theme by Themocracy