Kooli spordipäev 29.11.

comments Kooli spordipäev 29.11. kommenteerimine on välja lülitatud
By , 30. nov. 2018

29. novembril avanes meil võimalus näha oma kooli õpilaste füüsilisemat poolt. Kuna meie koolis ei ole kehalise kasvatuse tundi, siis oli väga hea mõte teha praktilise tööna spordipäev, millest said osa võtta 10.a-12.a klassi õpilased. Meil on väga hea meel, et koos meiega osales kokku 30 õpilast, neist suurima osakaaluga 10.a klass. Suureks abistajaks oli ka meie juhendaja Kristi Luik, keda soovime väga omalt poolt tänada. Spordipäeva korraldasime Sadolini Spordihoones, kus viisime läbi neli ala, millest kahe ala parimatele jagasime ka diplomeid ja 100m poiste ning 60m tüdrukute jooksu I koht sai lisaks Apollo kinkekaardi. Loosiga jagasime välja veel ühe kinkekaardi, mille õnnelikuks võitjaks osutus 12.a klassi neiu.

Pärast jooksu andsime diplomid ka kaugusviske esikolmikule. Et spordipäev ei tunduks liiga üksluine, siis lõpetuseks tegime teatejooksu ja mängisime rahvastepalli.

Samuti ei saa jätta ka mainimata, et meie ürituse  jäädvustas 11.a klassi õpilane Emma ning teisteks abilisteks olid veel Signe, Jüri ja Sanna. Soovime omalt poolt tänada kõiki osavõtjaid ning abistajaid, soovime veelkord õnne kõikidele, kes saavutasid parima aja, kuigi võistlused olid väga tasavägised.

Sten Reisel, 12A

Õppekäik Tallinna 22.11.18

comments Õppekäik Tallinna 22.11.18 kommenteerimine on välja lülitatud
By , 23. nov. 2018

Neljapäeval toimus 10.a  ja 11.a  klassi (osalejaid oli ka 11.e klassist) õppekäik Tallinna, kus külastati Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi. Õpilased ja nendega kaasas olnud õpetajad said osa kahest vahvast töötoast. Üks töötubadest toimus Maarjamäe lossis, haridusprogrammis harutati üheskoos lahti Eesti ajaloo sündmuste umbsõlmed.  Peatuti sündmustel, mis on Eesti rahvast mõjutanud 100-aastase ajaloo vältel. Läbi näituse „Minu vaba riik“ kulgedes said õpilased ennast proovile panna ajajoone loomises, Iseseisvusmanifesti ette lugemises, taasiseseisvumisaegse hüüdlause koostamises ja veel paljudes teistes ülesannetes. Nii mõnelegi sai selgemaks ajaloo tumedam pool ja tekkis huvi meie rahva loo vastu.

Teine töötuba toimus filmimuuseumis ja kandis pealkirja „Esinemiskunsti A ja O“

. Esinemiskunsti põhitõdesid tutvustava kaasava haridusprogrammi raames õpiti neid kohe ka praktikas veenvalt kasutama. Tunnis loodi seoseid osalejate endi esinemisolukordadega, selleks kasutati spetsiaalselt salvestatud õppevideoid, mis aitasid praktilise töötoa materjali paremini lahti mõtestada. Töötoad olid tõesti aktiivsed ja praktilisi oskusi ning teadmisi andvad. Päev lõppes Maarjamäe tallihoones, kus vaatasime näitust „ Vabaduse kõla. Eesti levimuusika lugu“.

Meie õppekäiku Tallinna toetas ESF.

Kristi Luik
õppejuht

Koolipere jõulupidu toimub 13.12.2018 kell 17.30

comments Koolipere jõulupidu toimub 13.12.2018 kell 17.30 kommenteerimine on välja lülitatud
By , 23. nov. 2018

Osale spordipäeval 29. novembril

comments Osale spordipäeval 29. novembril kommenteerimine on välja lülitatud
By , 15. nov. 2018

15.11 toimus TAI koolitus

comments 15.11 toimus TAI koolitus kommenteerimine on välja lülitatud
By , 15. nov. 2018

Neljapäeval, 15. novembril toimus meie maja saalis koolitus Liikumisvõimaluste toetamine organisatsioonis, kus tutvustati  erinevaid võimalusi liikumise ja liikumisharrastuste  toetamiseks  ning jagati näpunäiteid, kuidas neid saaks ja võiks  rakendada ka oma töökohas. Koolitust viis läbi füsioterapeut Liina Pääbo Tartust, osalejaid oli erinevatest Raplamaa ettevõtetest, lasteasutustest, vallavalitsusest ja muidugi meie enda koolist. 

Täname Tervise Arengu Instituuti (TAI) vajaliku koolituse korraldamise ja pikaaegse koostöö eest meie kooliga  ning jääme ootama uusi ja põnevaid kohtumisi!  

Kristi Luik
RTG õppejuht

 

Panorama Theme by Themocracy