Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste rahulolu-uuring

comments Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste rahulolu-uuring kommenteerimine on välja lülitatud
By , 23. mai 2018 09:37

Hea Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane!

Palume Sul osaleda Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste rahulolu-uuringus.
Sinu poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel.

Küsimustik asub aadressil:

https://goo.gl/forms/G4s5CcQXvekr3e0q1

Vastata palume hiljemalt 2. juuniks 2018

Aitäh!

Koostööseminar Rapla Täiskasvanute gümnaasiumis

comments Koostööseminar Rapla Täiskasvanute gümnaasiumis kommenteerimine on välja lülitatud
By , 22. mai 2018 12:08

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi eestvedamisel ja ETKA Andras toetusel toimus 17. mail Raplas täiskasvanute gümnaasiumide koostööseminar. Seminari kokkukutsumise idee tulenes ühelt poolt e-õppe kiirest arengust ja teisalt riiklikest muudatustest haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduses ning selle dokumenteerimises. Nii moodustuski vajaduspõhiselt kaks eri temaatikaga töötuba, et vahetada positiivseid praktikaid ja leida koos lahendusi igapäevatöös tekkinud probleemidele. Üritusel osales üle kolmekümne spetsialiste Eesti erinevatest täiskasvanute gümnaasiumitest.

Haridustehnoloogide töörühmale tegi ettekande „Täiskasvanute koolitaja digipädevused“ Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur Kai Pata. Tugispetsialistide töötoas osalesid arutelus nõunik Piret Liba haridusministeeriumi üldhariduse osakonnast ja kohaliku Rajaleidja keskuse juhataja Ruth Lippus.

Päeva lõpus toimunud kokkuvõttes hindasid kõik osalejad toimunud üritust väga vajalikuks ja informatiivseks. Lepiti kokku, kuidas edaspidi infovahetuseks ja koolitusvajaduse katmiseks sarnaseid kohtumisi korraldada. Esimene koolitus toimub augustis koostöös Rapla Rajaleidja keskusega ja keskendutakse EHISe uuendustele.

Täname ETKA Andrase, haridusministeeriumi, Rapla Rajaleidja keskuse ning  koolide esindajaid, kes leidsid aega ja tahet meie üritusel osaleda!

Korraldajad: Peeter Linnamäe, Kristi Luik, Kaja Leppik

 

 

Tule meile õppima!

comments Tule meile õppima! kommenteerimine on välja lülitatud
By , 16. mai 2018 13:44

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõneleb meie kooli teemadel Tre Raadios

comments Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõneleb meie kooli teemadel Tre Raadios kommenteerimine on välja lülitatud
By , 16. mai 2018 11:48

Kristi Luige intervjuu Tre Raadios

comments Kristi Luige intervjuu Tre Raadios kommenteerimine on välja lülitatud
By , 9. mai 2018 09:59

Panorama Theme by Themocracy