Uued mõtted uueks õppeaastaks

, 2. sept. 2020

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajad kohtusid 28. augustil Ruunavere Postimõisa Hotellis, et töövälises õhkkonnas pidada mõttetalguid ja seada uusi sihte. Pikemalt arutleti üldpädevuste kujundamise ja hindamise võimalusi aineõpetuses. Lisaks kaardistati  ideid, kuidas täiskasvanud õpilaste eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi VÕTA abil  senisest enam väärtustada. Inspireeriv päev lõppes kokkulepetega edasiste tegevuste osas, millest loodetavasti kasvab kogu koolipere õpi- ja töörõõm.

Panorama Theme by Themocracy