Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal

, 5. mai 2020

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium 4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

1) Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

2) Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
  • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
  • Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
  • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Lisaeksamid

2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021.õppeaasta esimesel poolaastal. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s

https://eis.ekk.edu.ee/eis perioodil 6. juuni – 17. juuli 2020.

Riigieksamite tulemused

Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.

Eksamite läbiviimine

Ühes eksamiruumis võib olla eksaminande arvestusega, et nad saaksid istuda ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit.

Kaitsevahendite kandmine riigieksamite ajal

Koolid varustatakse eksamite läbiviimiseks desinfitseerimisvahendite ja maskidega. Maskide kandmisel tuleb lähtuda eksamite ajal kehtivatest tervisekaitsenõuetest. Õpilasel on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kuni 200 ml pudel isiklikku käte desinfitseerimisvahendit.

Panorama Theme by Themocracy