Meie kool on distantsõppel alates 14. märtsist

, 13. märts 2020

Armas õppur!

Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kõik koolid viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on esialgu kaks nädalat (meie koolis 14.03-29.03). Seega õppetöö toimub täielikult e-õppel, kooolimajas vastamisi, konsultatsioone ega koolipäevi ei toimu. Koolimaja on õpilastele suletud. Iga aineõpetaja korraldab õppetöö oma õppeaines vastavalt tunniplaanile ja annab täielikud selgitused ning ülesanded e-kooli või Moodle kaudu. Palun kõigil jälgida e-kooli ja kooli kodulehte. 
Palume väga kohusetundlikult suhtuda õppetöösse ja sooritada nõutud ülesanded, hinded või arvestused pannakse samuti ka nende tööde puhul. Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole e-posti või mõne muu kokkulepitud suhtluskanali kaudu. Teistes küsimustes pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Kõik kontaktid on leitavad kodulehelt.

Head tervist soovides!

Vello Kübar
Direktor

Panorama Theme by Themocracy