Motivatsioonipäev koos töötoaga TaevaniMaani Meistrikojas

, 22. jaan. 2020

21.jaanuaril 2020 toimus viies Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste motivatsioonipäev. Seekord ootas saabujaid hubane õhkkond TaevaniMaani Meistrikojas, Raplas. Hommikusi saabujad rõõmustasid soojad pirukad ja hommikukohv, millele järgnes hoogne ja innustav koolituspäev.

Juko-Mart Kõlar suutis haarata kogu õppijaskonna tähelepanu ning panna mõtlema ja harjutusi kaasa tegema isikliku motivatsiooni teemadele. Ta rääkis, millised on kaasaja trendid ja tähendused maailmas ning kuidas neid siduda oma igapäevategevustega. Lisaks andis ta hulga praktilisi nõuandeid, mida tehes on võimalik oma aega ja energiat suunata just selles suunas, mis endale huvi pakub ning tulu toob.

Koolituse lõpus lasti loomingul lennata ning meisterdati kaunist keraamikat. Töötoas valminud esemed jäid meistrikotta järeltöötlusse ning jõuavad peagi autoriteni.

Päeva lõpus rääkis RTG direktor Vello Kübar elukestvast õppest täiskasvanute gümnaasiumis ning tulevikusuundadest Eesti haridusmaastikul.

 

Kokkuvõtte koostas projektijuht Anneli Pärna

 

Motivatsioonipäeva kulud kaeti „Teisel ringil targaks Raplamaal II“ projektist.

 

 
 
 

 

Panorama Theme by Themocracy