10. detsembril tutvusid meie kooli õpilased virtuaalreaalsusega

, 11. dets. 2019

Teisipäeval, 10.detsembril külastasid meie kooli Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, kes viisid läbi kaks väga vahvat ja huvitavat töötuba. Tegemist oli õe ja bioanalüütiku ameteid tutvustavate virtuaalreaalsuse töötubadega. Virtuaalreaalsus on viimastel aastatel järjest enam populaarsust kogunud tehnoloogia, mis võimaldab spetsiaalset peaseadet kasutades viibida konkreetse keskkonna või tegevuse sees ning saada seega vahetu kogemus.

Töötubade eesmärk on siduda omavahel haridus ja tööelu, suurendades nii õppurite kokkupuudet tööeluga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks. Töötubades on võimalik kogeda õe ja bioanalüütiku tööd läbi virtuaalreaalsusprillide, oma ala asjatundjate juhendamisel õppida elupäästvaid esmaabivõtteid ja praktiseerida õigeid laborialaseid võtteid.

Tagasiside töötubadele oli äärmiselt positiivne, õpilased küsisid ja uurisid ning soovisid, et külalised külastaksid meie kooli ka järgmisel õppeaastal, sest kõik see, mida tehti ja nähti, oli väga põnev ja huvitav.

Kristi Luik
Õpetaja, huvijuht

Panorama Theme by Themocracy