Järelvastamine

, 22. aug. 2019

Järelvastamist alustame 26. augustil juunis õpetajatega kokkulepitud  ajal ja ülesannetega.

Õpilastel, kellel ei ole kokkulepet, võtta ühendust aineõpetajaga.

Õpetajate e-aadressid kodulehel, õpetajad koolimajas alates 26.08.

Panorama Theme by Themocracy