Nutiviktoriin „Nutt tuleb peale“

, 21. mai 2019

13. maist kuni 17. maini 2019 toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldas Pärnu Rääma Põhikool. Eesmärk oli kaasata koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. Osaleda sai võistkonniti ja üksikult, eraldi arvestust ei peetud ning ka üksiküritaja läks kirja võistkonnana. Kokku osales nutiviktoriinil 2019. aasta kevadel üle 2300 võistkonna.

Vanusegrupis 10.-12.klass saavutas kolmanda koha meie kooli 11.e klassi õpilane Keidy-Liisa Küttim. Koolipere õnnitleb Keidy-Liisat väga tubli tulemuse eest üleriigilisel nutiviktoriinil.

 

Kristi Luik
huvijuht

Panorama Theme by Themocracy