2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitlus – vasta kindlasti!

, 6. märts 2019

4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele õppijate heaolu ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks. Käesoleval aastal esitatakse gümnaasiumiastme õpilastele lisaks mõned küsimused, mis puudutavad õpilaste kaasalöömist ja seisukohti Eesti ühiskonna jaoks olulistel teemadel.
Küsitlusi korraldavad SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Meie kooli õppijate küsitluse veebilink:

https://limesurvey.innove.ee/index.php?r=survey/index&sid=255442&token=g8zwXGz1ra6gBuH&lang=et

Head õpilased, küsitluses osalemine on kooli jaoks väga oluluine!

Kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kontseptsiooniga saab tutvuda veebilehel www.hm.ee/rahulolu.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressile rahulolu@innove.ee või helistada numbril 735 0756.

Panorama Theme by Themocracy