Projekt “Teisel ringil targaks Raplamaal II”

, 29. aug. 2018

2016-2018. a. osales Rapla Täiskasvanute Gümnaasium projektis ”Teisel ringil targaks Raplamaal”. 2018.aasta augustist käivitus hoogsalt jätkuprojekt „Teisel ringil targaks Raplamaal II“.

Projekti raames saavad õpilased osa õppekäikudest ja külalisesinejate koolitustest. Meeldejäävate sündmustena toimuvad motivatsioonipäevad. Lisaks on koolis õppivatel lapsevanematel täies mahus võimalik osaleda õppetöös, kuna projekti toel on nende kasutada tasuta lapsehoiu teenus. Koolis on tööl ka tugispetsialistide meeskond, kes aitab õpilastel raskuste korral õppeaasta edukalt lõpetada.

Anneli Pärna
projektijuhtPanorama Theme by Themocracy