Koostööseminar Rapla Täiskasvanute gümnaasiumis

, 22. mai 2018

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi eestvedamisel ja ETKA Andras toetusel toimus 17. mail Raplas täiskasvanute gümnaasiumide koostööseminar. Seminari kokkukutsumise idee tulenes ühelt poolt e-õppe kiirest arengust ja teisalt riiklikest muudatustest haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduses ning selle dokumenteerimises. Nii moodustuski vajaduspõhiselt kaks eri temaatikaga töötuba, et vahetada positiivseid praktikaid ja leida koos lahendusi igapäevatöös tekkinud probleemidele. Üritusel osales üle kolmekümne spetsialiste Eesti erinevatest täiskasvanute gümnaasiumitest.

Haridustehnoloogide töörühmale tegi ettekande „Täiskasvanute koolitaja digipädevused“ Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur Kai Pata. Tugispetsialistide töötoas osalesid arutelus nõunik Piret Liba haridusministeeriumi üldhariduse osakonnast ja kohaliku Rajaleidja keskuse juhataja Ruth Lippus.

Päeva lõpus toimunud kokkuvõttes hindasid kõik osalejad toimunud üritust väga vajalikuks ja informatiivseks. Lepiti kokku, kuidas edaspidi infovahetuseks ja koolitusvajaduse katmiseks sarnaseid kohtumisi korraldada. Esimene koolitus toimub augustis koostöös Rapla Rajaleidja keskusega ja keskendutakse EHISe uuendustele.

Täname ETKA Andrase, haridusministeeriumi, Rapla Rajaleidja keskuse ning  koolide esindajaid, kes leidsid aega ja tahet meie üritusel osaleda!

Korraldajad: Peeter Linnamäe, Kristi Luik, Kaja Leppik

 

 

Panorama Theme by Themocracy