ÕPIFEST 10.04.2018

, 11. apr. 2018

Õpifestil saavad osaleda kõik koolid üle vabariigi, toimub eraldi arvestus põhikooli ja gümnaasiumi osas. Osa võtavad kolmeliikmelised meeskonnad, kes valmistavad ette 20 minutilise koolitunni, mis peab siduma vähemalt kahte õppeainet ja praktilist elu ning aktiivõppemeetodeid.

Eelneb videovoor – võistkonnad esitavad lühivideo, milles tutvustavad tunni teemat, võistkonna liikmeid ning tunni eesmärke, meetodeid ja soovitavat tulemust.

Finaalis, mis toimus ERMis saavad võistkonnad kohapealseks lahendamiseks lisaülesande, mille juures saab kasutada muuseumipedagoogide abi.

Tagasisidet annavad lisaks žüriile ka Tartu Ülikooli õpetajakoolituse tudengid.

Meie koolist osales kaks võistkonda ja mõlemad pääsesid edasi ka finaali. Põhikooli osa esindas 8. klass ja õpilane Virgo Juurik, tema kaaslased kahjuks finaalis osaleda ei saanud, sest haigestusid. Virgo teemaks oli uni ja selle uurimine, ta lõimis ainetundi inimeseõpetuse, arvutiõpetuse, bioloogia ja matemaatika. Gümnaasiumit esindas 11.a klass ning võistkonda kuulusid: Mairi Rannu, Sandra Krizan ja Jüri Aasamägi. Nende tunni teemaks oli video CV koostamine ja nemad lõimisid üheks karjääriõpetuse, inglise keele ning arvutiõpetuse.

Meie koolil läks väga hästi, sest Virgo Juurik saavutas II koha ja 11.a klassi võistkond III koha. Oli pikk ja põnev päev, kõik osavõtjad olid väga tublid ning finaaliks hästi valmistunud.

Õnnitleme meie kooli esindajaid eduka esinemise eest Õpifestil.

Kristi Luik
juhendaja

 

Panorama Theme by Themocracy