Rahuloluküsitlus täiskasvanute gümnaasiumite õpilastele

, 6. märts 2018

Lugupeetud täiskasvanute gümnaasiumi õppija!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot õppijate heaolu kohta koolis ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta.

Küsitlusele saab vastata 20.veebruar – 30.märts 2018. a

Küsitluse tutvustus ja link: https://www.innove.ee/uldhariduskoolide-rahulolukusitlus-2/

SA Innove

Panorama Theme by Themocracy