Ootame uusi õppijaid!

, 20. aug. 2015

Jätkub dokumentide vastuvõtt põhikooli- ja gümnaasiumiklassidesse
21.aug. kell 9-13, alates 24.aug. kell 9-16
Vastuvõtutingimusi vaata SIIT
Lisainfo tel 489 4219 (õppenõustaja), 485 5859 (direktor)
56473488 (huvijuht)
e-post vastuvott@raplatg.edu.ee
Avatakse 10.e klass (e-õpe) ja 10.a klass, samuti ootame õppijaid ka teistesse klassidesse vabade kohtade olemasolul.

Jätkame e-õppega, sest paljude jaoks on see pere, töö, sportimise või mõne muu mõjuva põhjuse kõrvalt ainuke võimalik viis koolitee jätkamiseks. Samas tuleb rõhutada, et see nõuab õppijalt senisest suuremat pingutust ja enesedistsipliini. Samuti on oluline, et õppijal oleks arvuti kasutamise võimalus ja oskus. Sellel õppeaastal võtame vastu uusi õppijaid 10.e klassi, samas ootame õppijaid 11.e ja 12.e klassi vabanenud kohtadele. Õppetöös kasutatakse Moodle keskkonda.

Õppida pole kunagi hilja!

Panorama Theme by Themocracy