Jätkub dokumentide vastuvõtt

, 5. aug. 2015

Dokumentide vastuvõtt põhikooli- ja gümnaasiumiklassidesse
10.aug.-21.aug. kell 9-13, alates 24.aug. kell 9-16

Vastuvõtutingimusi vaata http://raplatg.ee/vastuvott/dokumentide-esitamine/
Lisainfo tel 489 4219 (õppenõustaja), 485 5859 (direktor)
56473488 (huvijuht)
e-post vastuvott@raplatg.edu.ee
Avatakse 10.e klass (e-õpe) ja 10.a klass
Võetakse vastu soovijaid  ka teistesse klassidesse vabadele kohtadele.

Ootame kõiki, kes soovivad sügisel meie koolis õppetööd alustada!

Panorama Theme by Themocracy