Karjääripäev 25.03.14

, 27. märts 2014

24.–28. märtsil toimub üle-eestiline karjäärinädal „Terve karjäär“, tegemist on karjäärinõustajate poolt algatatud, koostöös SA Innove ja Eesti Töötukassaga ellu viidav iga-aastane sündmus, mil keskmesse tõstetakse karjäär tema terviklikkuses: tööelu, vaba-aja, pere, hariduse ja tervise kooskõla.
Meie koolis toimus karjääripäev teispäeval, 25.03.14. Päev algas kell 10.30 EURESe loenguga, mis tutvustas õppimisvõimalusi ja töötamist terves Euroopas. Elamine, töötamine ja õppimine välismaal pakub parima võimaluse saada süvateadmisi teise kultuuri tavadest, inimestest ja keelest. EURESe pakutud loeng andis ohtralt mõtteainet, häid ideid ja kasulikku informatsiooni.
Pärastlõunal toimus töötuba „Valmistume töövestluseks”, mida juhtis karjääriinfospetsialist Katri Kanarbik. Töövestluseks valmistumist ei saa kaugeltki alahinnata, sest selle edukusest võib sõltuda sinu käekäik ja elatustase näiteks järgmisel kümnel aastal. Algul toimus loeng, mis andis ülevaate tööturu hetkeolukorrast ja tööandjate ootustest töötajale, samuti rääkis lektor kuidas valmistuda vestluseks, millele pöörata erilist tähelepanu ja mida kindlasti tuleks vältida. Jagati palju asjalikke soovitusi ja näpunäiteid, et olla vestlusel edukas. Pärast loengut mängiti läbi erinevad olukorrad töövestlustel ja kõik osalejad said ise aktiivselt töövestlusel osaleda.
Oli väga vajalik ja informatiivne päev, aitäh teile EURES nõustaja Jelena Poleštšuk ja karjääriinfospetsialist Katri Kanarbik Töötukassa Raplamaa osakonnast.

Kristi Luik
karjääriõpetuse õpetaja

Panorama Theme by Themocracy