Arengukava arutelu

, 25. märts 2014

Neljapäeval, 20. märtsil toimus Rapla Kultuurikeskuses Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumi arengukava arutelu. Lisaks kooli töötajatele olid kohal ka õpilaste ja
vilistlaste esindajad. Pärast direktor Valmar Ideoni ettekannet said sõna kõik
osalised. Arutelu juhatas Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor Anneli Suits. Õpilased
kiitsid õpetajate heatahtlikku suhtumist ning rõhutasid laupäevase õppetöö
vajalikkust.Vilistlaste poole pealt jäi kõlama meie koolist saadud hariduse
konkurentsivõimelisus. Kõik pidasid väga oluliseks e-õppe juurutamist ning oma kooli
hea maine hoidmist.
Mari Sepp,
õpetaja

2014-03-20-1055
2014-03-20-1060
2014-03-20-1063

Panorama Theme by Themocracy