Põhikooli valikeksami registreerimine

, 22. jaan. 2014

Läheneb 1.veebruar. Selleks ajaks peavad 9.klassi õpilased teatama kooli juhtkonnale õppeaine, milles nad soovivad sooritada valikeksami. Tekkivate küsimuste korral saab abi klassijuhatajalt või õppealajuhatajalt. Samuti on kasulik konsulteerida eelnevalt aineõpetajatega. Infot põhikooli lõpueksamite kohta leiate http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid Seal saate tutvuda ka varasemate aastate põhikooli lõpueksamite materjalidega.

Direktor

Panorama Theme by Themocracy