Keskkonnaharidus meie koolis

, 28. jaan. 2014

27.01.2014 külastasid meie kooli Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid: Piret Eensoo, Reet Kristian ja Imbi Kõiv.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna eesmärgiks on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnanguid keskkonnasäästlikumaks. Keskkonnaamet pakub üle Eesti koolidele ja lasteaedadele ligi 100 erinevat keskkonnahariduslikku õppeprogrammi, mis aitavad kinnistada tundides omandatud teadmisi ja oskusi. Keskkonnaameti õppeprogrammid katavad suure osa loodusainete ainekavade teemadest. Programmid on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetest lähtuvalt – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu.

Kohtumine algas ühise vestlusringiga ja külaliste esitlusega teemal „ Päike, maa, elu, energia“. Järgnes praktiline töö kolmes töötoas, ühel grupil oli võimalus tegutseda ka õues (mõõdeti koolimaja soojapidavust). Töötubade lõppedes koguneti taas ühte klassiruumi, et teha kokkuvõtted erinevatest grupitöödest. Aeg möödus kiiresti ja just tänu praktilistele tegevustele ning erinevatele töövahenditele, pakkus see hommikupoolik uudsust ja vaheldusrikkust meie kooliellu.

Kristi Luik
huvijuht

003
015
020

Panorama Theme by Themocracy