Õpetajate konsultatsioonide ja järelevastamise ajad koolivaheajal

, 17. dets. 2013
Õpetaja Konsultatsiooni ja järelevastamise aeg
Kärt Beljäev 30.detsember 10- 12
Valmar Ideon 30.detsember 9- 10
Aili Kuldkepp 3.jaanuar 8.30- 9.30
Aili Kübar 23.detsember  9- 11
Kaja Leppik 30.detsember kell 10
Peeter Linnamäe 3.jaanuar 12-13.30
Kristi Luik 3. jaanuar 12.30
Andrus Metsma 3. jaanuar 8- 10
Aksella Piiliste 3.jaanuar 8- 10
Gerri Saaremets 3.jaanuar  12- 14
Margit Sarri 3.jaanuar 12.30
Rita Vaks 23.detsember 9- 12
Ülle Viitkar 30.detsember 9- 12

Panorama Theme by Themocracy