Meie kooli külastasid kolleegid Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumist

, 3. dets. 2013

Reedel, 29.11, külastas meie kooli Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi esindus, täpsemalt 18 töötajat.
Selle kohtumise peaeesmärk oli kogemuste vahetamine e-õppe osas. Meie kooli poolse ettekande e-õppest tegi õpetaja Peeter Linnamäe ning direktor Valmar Ideon rääkis alanud õppeaasta muredest ja rõõmudest. E-õppest Kuressaare Täiskasvanute gümnaasiumis ja ülevaate kooli struktuurist andis  KTG direktor Ly Kallas. Hilisemas vestlusringis oli kõigil võimalus  omavahel lähemalt tutvuda ja kogemusi vahetada.
Selline tihe koostöö on kasulik nii pedagoogidele kui ka koolijuhtidele, selleks et ühiselt arutada täiskasvanute gümnaasiumide kitsaskohti ja arengusuundi ning vahetada infot.
Täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad usuvad, et suudavad ühistegevuse abil senisest enam propageerida täiskasvanuharidust, sest õppida pole ju kunagi hilja.

Kristi Luik
Õpetaja, huvijuht

005

004

 

 

Panorama Theme by Themocracy