Koolitus “Kolleegide motiveerimine tervisedendusele”

, 28. okt. 2013

25.10.13 toimus meie koolis koostöös Tervise Arengu Instituudiga koolitus Kolleegide motiveerimine tervisedendusele.
Koolitus pakkus võimaluse täiendada teadmisi ja oskusi tervisliku töökeskkonna loomisel, nippe enda ja kolleegide motiveerimiseks tervislikele eluviisidele ning tööstressi ja läbipõlemise vähendamiseks. Lektoriks oli Eve Reincke, kes väga oskuslikult põimis teoreetilise osa praktiliste töödega, koolitus oli äärmiselt huvitav ja vajalik.
Tervist edendava kooli ja töökohana on plaanis edaspidigi sarnaseid koolitusi korraldada.

Kristi Luik
huvijuht

Panorama Theme by Themocracy