Õpetajate konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad augustis 2013

, 22. juuli 2013
Õpetaja Konsultatsiooni ja järelvastamise aeg
Kärt Beljäev 22. august kell 10.00 – 13.00
Valmar Ideon 28. august kell 16.00 – 18.00
Aili Kuldkepp 22. august kell 10.00 – 12.00
28. august kell 9.00 – 12.00
Pille Kuldkepp telefon tööl 4894310; mobiil 55684533
Peeter Linnamäe 29. august kell 9.00 – 12.00
Kristi Luik 29. august kell 12.00 – 13.00
Andrus Metsma 21. august kell 11.00 – 13.00
29. august kell 15.00 – 18.00
Luule Oppi 21. august kell 9.00 – 13.00
Aksella Piiliste 26. august kell 9.00
Gerri Saaremets 21. august kell 10.00 – 13.00
28. august kell 10.00 – 13.00
Margit Sarri 30. august kell 9.00 – 10.00
Mari Sepp 22. august kell 10.00 – 13.00
29. august kell 10.00 – 13.00
Rita Vaks 27. august kell 9.00 – 12.00
Ülle Viitkar 22. august kell 10.00 – 13.00
29. august kell 10.00 – 13.00

Panorama Theme by Themocracy