Meie koolis on võimalik gümnaasiumiharidus omandada ka e-õppe teel

, 18. juuni 2013

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik gümnaasiumiharidus omandada ka e-õppe teel

2013. aasta sügisest on Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis lisaks tavapärasele õppekorraldusele võimalik õppida 10. klassis ka  e-õppe vormis. Selline õppetöö vorm sobib hästi neile õppijaile, kellel töö, pere, sportimise või mõnel muul mõjuval põhjusel on võimalik koolis käia ainult laupäeviti.

Ettevalmistused e-õppe klassi avamiseks algasid juba paar aastat tagasi, kui koos Tallinna täiskasvanute gümnaasiumidega algatasime projekti „E-õppemeetodite kasutamine mittestatsionaarses õppes“. Projekt lõppes 2013. aasta veebruaris ja selle käigus läbisid enamus meie kooli õpetajad põhjaliku Tallinna Ülikooli e-kursuste koostamise ja läbiviimise koolituse. 2012/2013 õppeaastal toimus ka loodud e-kursuste katsetamine tegelikus õppetöös. Projekti käigus läbiviidud uuringud ja õpilaste ning õpetajate positiivne tagasiside andsid ka meile julgust alustada uuest õppeaastast e-õppega täiesti uuel tasandil – gümnaasiumi õppekava läbitakse e-õppe vormis.

E-õppe nii ulatuslik kasutuselevõtmine on suur väljakutse nii koolile kui ka õppijale. Edukaks osutub see õpetajate ja õppijate ühise töö tulemusel, mis on toetatud koolipoolsete tugisüsteemidega – konsultatsioonid, nõustamine, haridustehnoloogiline tugi.

 

Ootused õppijale:

  • Internetiühendusega arvuti kasutamise võimalus
  • Hea arvuti kasutamise oskus
  • Kohusetunne  ja püsivus
  • Iseseisva töö oskus
  • Tähtaegadest kinnipidamine
  • Põhikool lõpetatud ilma mitterahuldavate hinneteta

 

10. e-õppe klassi õppetöö korraldus:

  • Õppetöö toimub põhiliselt e-õppe vormis iseseisva juhendatud õppimisena
  • Osad ainekursused läbitakse tsükliõppena
  • Kontakttunnid toimuvad laupäeviti
  • Kontakttundide käigus võetakse läbi kursuste olulisemad teemad ja sooritatakse arvestuslikud tööd

 

Ootame sügisel 10. klassi palju tublisid e-õpilasi.

 

Peeter Linnamäe

õpetaja

Panorama Theme by Themocracy