Põhikooli lõpukell

, 28. mai 2013

Esmaspäeval, 27. mail kõlas koolikell viimast korda meie kooli 9. klassi lõpetajatele. Kui viimased tunnid, mis tunniplaanis ette olid nähtud, said tehtud, koguneti saali. Põhikoolilõpetajaid tervitasid direktor Valmar Ideon ja õppealajuhataja Rita Vaks. Eksamite ajal lubas oma õpilastele toeks olla klassijuhataja Kärt Beljäev, samuti ka aineõpetajad. Põhikoolilõpetajate nimel võttis sõna Ines Aedma.

Mari Sepp

Panorama Theme by Themocracy