Palju õnne sünnipäevaks, direktor Valmar Ideon!

, 20. veebr. 2013

16. veebruaril oli 60. juubelisünnipäev meie kooli direktoril Valmar Ideonil. Esmaspäeval, 18. veebruaril kogunesid rohked õnnitlejad saali. Teenekat ja kauaaegset koolijuhti olid tervitama tulnud Rapla maavalitsuse esindaja, Rapla vallavanem ja haridusnõunik ning kõigi Rapla valla koolide direktorid, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor, naabrid Rapla Keskraamatukogust, samuti kooli hoolekogu ja õpilaskogu esindajad. Kogu koolipere ühineb kõigi heade soovidega. Jõudu töödeks ja päikesepäistet päevadesse!

Valmar60 107

Panorama Theme by Themocracy