Riigieksamitele registreerimine

, 14. jaan. 2013

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid teatavad kooli juhtkonnale hiljemalt 20. jaanuariks (sel aastal 21.jaanuariks) õppeained, milles nad soovivad riigieksamid sooritada. Koolid täidavad vormikohase registreerimislehe, mille saadavad 30. jaanuariks Sihtasutusele Innove.

Varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud ja välismaal keskhariduse omandanud isikud esitavad avalduse Sihtasutusele Innove hiljemalt 20. jaanuariks. Samuti esitavad eksamikeskusele 20.jaanuariks avalduse need, kes hetkel õpivad välisriigis.

Info SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/registreerimine

 Teisipäeval, 22.jaanuaril sisestatakse andmed EHIS-sse ja pärast seda peavad õppijad veelkord kinnitama oma valikuid allkirjaga. Peale seda saadetakse registreerimislehed hiljemalt 30.jaanuariks  paberkandjal Tallinnasse.

Siinkohal palve 12.klassi õppijatele!

Jälgige kuupäevi ja koolipäevi ning tehke eksamivalikud läbimõeldult ja õigeaegselt.

 

 

 

Panorama Theme by Themocracy