Toimus koolitus „Isikuandmete kaitse ja avalik teave“

, 21. nov. 2012

Reedel, 16. novembril toimus meie kooli ja Rapla Keskraamatukogu ühine sisekoolitus
teemal „Isikuandmete kaitse ja avalik teave“. Lektoriks oli advokaat Urmas Kukk, kes
aastail 2003-2008 töötas Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina. Kuulajaid köitis vajalik
õigusalane loeng. Lektor rääkis huvitavalt, tuues elulisi näiteid. Osalejad said põhjaliku
loengumaterjali viidetega andmekaitseseaduse paragrahvidele ja ammendavad vastused
oma küsimustele.

Koolitusse olid kaasatud ka maakonna raamatukogude töötajad.

Täname koolituse korraldajat õpetaja Kristi Luike ja jääme maja uut ühist sisekoolitust
ootama.

Luule Oppi

Panorama Theme by Themocracy