Õpetajate päeva tähistamine

, 5. okt. 2012

Muljeid õpetajate päevast

Tänasel kaunil sügispäeval lahkusid meie austatud ametlikud õpetajad koolist ning andsid oma kohustused üle abiturientidele. Päev algas üldises lõbusas meeleolus. Direktor andis pidulikult üle oma kohustused uuele direktorile Jan Trakmannile. Kooli kõrgeima võimuesindaja koormat kergendas tubli vastpühitsetud õppealajuhataja Reelika Berg, kel oli küllaga tegemist õpilaste korrale kutsumisega ning seletuskirjade nõudmisega. Üldine suhtumine oli siiski positiivne ning suisa ümber kasvatada tuli vaid ühte üleannetut neiut. Loodame, et meie õpetussõnad omavad kaalu ka tulevikus. Selle garanteerimiseks koostasime ka päeva ainsa lepingu.

Koolitundide lõpus palusime muljeid jagada ka kõigil õpetajatel. Vastukaja oli rahulolev ja häid mälestusi õnnestus nähtavasti kõigil koguda.

Päeva jooksul jagasime Rapla Täiskasvanute gümnaasiumi tulevastele vilistlastele teadmisi, aitasime meelde tuletada juba õpitut, jagasime motivatsiooni nii sõnaliselt kui kommisajuga ning polnud kitsid ka noomitustega neile, kes selle ära olid teeninud.

Õpilased olid enamjaolt kaastöövalmis, mõnes klassis leidus ka laisemaid ja raskemaid. Suurimad takistused esinesid tundides 9.ndas klassis, suurim osavõtlikkus 10.ndas klassis. 7.-s ja 8.-s klass paistis silma madalaima tunnitööst osavõtuga.

Vahetundides suutsid nii õpilased kui õpetajad vaevata end eeskujulikust küljest näidata ning üksteisesse suhtuti sõbralikkult.

Kõik õpetajad jäid päevaga rahule, saime aimu pedagoogi igapäevaelu raskustest ja rõõmudest. Tulevikus ameti ülevõtmises kindlad me ei ole, kuid abiks klasside juhatamisel ja õpetamisel oleme kindlasti valmis.

Liina Knut

 

Õpetajate päev 2012

Panorama Theme by Themocracy