3. septembri avaaktused

, 5. sept. 2012

Selle õppeaasta  alustamiseks toimus saalis tavapäraselt  kolm aktust:  10. klassid, 11. ja 12. klassid ning 7.-8. ja 9. klass.  Pidulikem neist oli kümnendate klasside aktus. Gümnaasiumi vastuvõetuid oli tervitama tulnud Rapla abivallavanem Indrek Kullam, kitarri mängis Ats Laurimäe. Kitsaks jäi saal 11. ja 12.klasside õpilastele-neid on meil lihtsalt nii palju. Traditsiooniliselt sai avakõneks sõna kooli direktor Valmar Ideon. Oma õpetus- ja tervitussõnad lausus  õppealajuhataja Rita Vaks, kes tutvustas ka  õpetajaid. Seejärel läks sõnajärg üle vilistlaste esindajale Kaja Leppikule, kellel on selle õppeaasta alguses võimalus praktiseerida klassijuhatajana.

Aktusi ilmestasid kaunid luuleread õpetaja Kristi Luige esituses. Ilusat õppeaasta algust soovis kõigile ka pilvede vahelt ilmunud päike.

Luule Oppi

 

Õppeaasta algus 03092012

Panorama Theme by Themocracy