Põhikooli lõpuaktus

, 26. juuni 2012

Esmaspäeval, 18. juunil saatis Rapla Täiskasvanute Gümnaasium teele üheksa
põhikoolilõpetajat. Lõpetajaid oli küll vähem kui mõnel varasemal aastal, kuid need,
kes lõputunnistuseni jõudsid, oskavad edasisi sihte seada ning lähevad kindlasti
ametit õppima. Kõige tublimad on avaldanud soovi jätkata gümnaasiumis. Põhikooli
lõpetajaid oli tulnud tervitama Rapla valla haridusnõunik Tiina Roosimägi ning
vilistlane Kaja Leppik. Õnnitlejaid oli tulnud rohkesti ning kõigil oli meel rõõmus.

Mari Sepp


Põhikooli lõpuaktus 2012

Panorama Theme by Themocracy