Gümnaasiumi lõpuaktus

, 26. juuni 2012

Reedel, 22. juunil toimus Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis lõpuaktus. Teele saadeti väga suur lend. Direktor Valmar Ideon ulatas gümnaasiumi lõputunnistuse viiekümne viiele abituriendile. Ligi pooled lõpetajatest said direktori käskkirjaga kiita. See näitab, et tänavused lõpetajad on õpihimulised ning mitmekülgsete huvidega inimesed.
Lõpetajaid olid tervitama tulnud Rapla valla haridusnõunik Tiina Roosimägi,
Riigikogu liige Aare Heinvee, õpilaskogu president Einar Klaas ning vilistlaste
esindajad Kaja Leppik ja Aare Kuusk. Koos lõpetajatega tundsid rõõmu tehtud tööst
ning kaunist pidupäevast ka klassijuhatajad Aili Kuldkepp ja Mari Sepp.

Mari Sepp

Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juunil 2012

Panorama Theme by Themocracy