Eesti keele riigieksam

, 3. mai 2012

30. aprill jääb meie abiturientidele kindlasti pikaks ajaks meelde. Esimest korda oli eesti keele riigieksam kaheosaline – lugemisosa ja arutlev kirjand. Loodetavasti oli teksti põhjal küsimustele vastamine abiks neile, kel on raskusi pika teksti kirjutamisega.
Aineõpetajana leian, et väljapakutud teemad olid ühekülgsed ning ilmse humanitaarse suunaga. Kaasaegse noore inimese huvidering on tunduvalt laiem – keskkonnakaitse, teaduse ja tehnika saavutused, meedia, sport. Liiga palju oli tekstides võõrsõnu.
Õpilased suhtusid töösse täie tõsidusega. Loodame, et juunikuus tulemuste üle rõõmu tunda võime.

Mari Sepp

Eesti keele riigieksam 2012

Panorama Theme by Themocracy