Lõpueksamid lähenevad!

, 5. apr. 2012

Info kooli- ja riigieksamite kohta

Eksamiperioodid

  • Põhikool (9. kl.) – 4.06-14.06.2012.a.
  • Gümnaasium (12. kl.) – 30.04-12.06.2012.a.

 

Lisainformatsiooni saab http://www.ekk.edu.ee/oppurile

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Telefon    7350 500, 7350 566

E-post info@ekk.edu.ee

 


Põhikooli lõpueksamid

Kohustuslikud lõpueksamid
Eesti keel ja kirjandus (kirj.) 4.juuni 2012 kell 10.00
Matemaatika (kirjalik) 8.juuni 2012 kell 10.00
Valikeksamid
Bioloogia (kirjalik) 13.juuni 2012 kell 10.00
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13.juuni 2012 kell 10.00
Inglise keel (kirjalik) 13.juuni 2012 kell 10.00
Inglise keel (suuline) 13.juuni 2012 kell 12.00
Vene keel (kirjalik) 13.juuni 2012 kell 10.00
Vene keel (suuline) 13.juuni 2012 kell 13.00

Gümnaasiumi riigieksamid

Kohustuslik riigieksam
Eesti keel (kirjalik) 30.aprill 2012 kell 10.00
Valikeksamid
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 4.mai 2012 kell 10.00
Inglise keel (kirjalik) 8.mai 2012 kell 10.00
Inglise keel (suuline) 14.mai 2012 kell 9.00
Inglise keel (suuline) 15.mai 2012 kell 9.00
Vene keel (kirjalik) 16.mai 2012 kell 10.00
Vene keel (suuline) 17.mai 2012 kell 9.00
Matemaatika (kirjalik) 21.mai 2012 kell 10.00 toimub Rapla ÜG-s
Bioloogia (kirjalik) 25.mai 2012 kell 10.00 toimub Rapla ÜG-s
Ajalugu (kirjalik) 29.mai 2012 kell 10.00
Geograafia (kirjalik) 4.juuni 2012 kell 10.00
Keemia (kirjalik) 8.juuni 2012 kell 10.00 toimub Rapla ÜG-s
Füüsika (kirjalik) 12.juuni 2012 kell 10.00 toimub Rapla VG-s

Gümnaasiumi koolieksamid

Bioloogia (kirjalik) 25.mai 2012 kell 9.00
Ajalugu (uurimistööd) 30.mai 2012 kell 9.00
Matemaatika (kirjalik) 31.mai 2012 kell 9.00
Kirjandus (kirjalik) 4.juuni 2012 kell 9.00
Kirjandus (kirjalik) 8.juuni 2012 kell 9.00
Keemia (kirjalik) 8.juuni 2012 kell 9.00
Füüsika (kirjalik) 12.juuni 2012 kell 9.00

Panorama Theme by Themocracy