Ekskursioon Riigikogusse ja Eesti Ajaloomuuseumisse

, 17. veebr. 2012

Teisipäeval, 7. veebruaril käisid meie kooli 23 gümnasisti koos õpetajate Ülle Viitkari ja Mari Sepaga Riigikogus ja Eesti Ajaloomuuseumis.
Saime jälgida Riigikogu istungit. Tutvusime ka meie kodukandist pärit Riigikogu liikme Aare Heinvee töökabinetiga. Riigikogu tööst ja majast andis meile ülevaate giid, kes esitas ka küsimusi Eesti Vabariigi ajaloo kohta. Vastuseid me võlgu ei jäänud. Riigikogulaste suhtumine meisse kui külalistesse oli meeldiv, ainult maja oli veidi jahedavõitu. Käimata ei jäänud ka Pika Hermanni tornis.
Eesti Ajaloomuuseumi külastamine oli elamus omaette. Giidi saatel tutvusime nii majaga kui ka sellega, kuidas elasid meie esivanemad. Kaasaegse tehnoloogia abil on esile toodud palju huvitavaid aspekte ja kaugeid sündmusi ajaloost. Tegime läbi nii-öelda kiirrännaku ajaloos. Paljudesse asjadesse oleks tahtnud rohkem süveneda ning seepärast tuleb sinna majja tagasi minna.
Päev oli informatiivne ning läks igati korda. Täname Riigikogu liiget Aare Heinveed ning kõiki teisi, kes selle toreda ürituse korraldamisele kaasa aitasid.

Maarja Kaljumäe,
12.b klassi õpilane

Panorama Theme by Themocracy